Utveckling av affärer med hjälp av priser

Utveckling av affärer med hjälp av priser

Många företag hamnar vid något tillfälle under sin utveckling i en fas där ägarna inte riktigt vet hur man ska gå till väga för att utveckla sina affärer ytterligare. Många gånger är svaret att man faktiskt inte behöver utveckla något annat än priset. Det är nämligen den enskilt viktigaste faktorn för nästan alla bolag. För med en prishöjning följer inga krav på att utveckla säljarna, öka personalantalet, ställa om maskiner eller ens att förändra produkten. Det enda man behöver göra är att ändra priset, och det behöver inte ens vara nedåt särskilt ofta.

Låt mig ta ett exempel: Vi utgår från en webbshop som säljer solpaneler. De har kontakt med marknadens bästa leverantörer. De har utomordentligt bra produkter och en kundtjänst i världsklass. De har till och med ett riktigt högt och bra besökarantal som skulle göra varje annan webbshop för solpaneler grön av avund. Trots det säljer de inte så mycket som de hade önskat. Sedan en tid tillbaka har de försökt sälja mer med hjälp av omfattande rabatter och sänkta leveranskostnader, men det enda som händer är att försäljningen sjunker ännu mer. Alla vet ju att en webbshop för solpaneler har framtiden för sig, så vad kan då vara problemet?

Ibland kan det vara så att det bästa sättet att utveckla affärerna och öka försäljningen är att höja priset på produkterna. Det verkar kanske helt fel. Efterfrågan borde ju sjunka med högre priser, inte öka.

Anledningen till detta är att de flesta som köper en vara vet att det inte går att få mycket hög kvalitet till mycket låga priser. Sjunker priset under en viss nivå känner sig köparna säkra på att kvaliteten understiger den lägsta nivån de kan acceptera. Går vi tillbaka till vår webbshop för solpaneler kan det kanske vara så att kunder är rädda för att solpanelerna inte samlar in lika mycket solljus, att de lättare går sönder, att de har kortare livslängd eller att de till och med trillar av taket vid nästa rejäla storm. Därför vill de hellre betala mer, för att känna sig säkra på att kvaliteten är acceptabel.

Resultatet av prissänkningar blir då alltså motsatsen till vad företaget egentligen hade tänkt sig. Istället för att öka försäljningen, minskas den av de lägre priserna. Tyvärr kan det vara oerhört svårt att veta när man har hamnat i den här situationen, men att veta att den existerar är första steget mot utveckling av affärer enbart med hjälp av priser.

Utveckling av affärer med hjälp av priser
Rulla till toppen